تیراندازی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع تیراندازی

دانلود کتاب تک تیر انداز (اسنایپر) جلد دوم

دانلود کتاب تک تیر انداز (اسنایپر) جلد دوم
کتاب تک تیرانداز (اسنایپر) جلد دوم ، تالیف حمید فرامرزپور ، تاریخچه به وجود آمدن نیروهای تک‌تیرانداز را در ارتش‌های مختلف جهان و اهمیت آنان را در میدان‌های جنگ و نقش کلیدی آنان در ادامه و پیشرفت این جنگ‌ها را شرح می‌دهد. در این کتاب خصوصیات و عملکرد نیروهای تک‌تیرانداز در عملیات‌های جنگی که در...

دانلود کتاب تک تیرانداز (اسنایپر) جلد اول

دانلود کتاب تک تیرانداز (اسنایپر) جلد اول
کتاب تک تیرانداز (اسنایپر) جلد اول ، تالیف حمید فرامرزپور ، تاریخچه به وجود آمدن نیروهای تک‌تیرانداز را در ارتش‌های مختلف جهان و اهمیت آنان را در میدان‌های جنگ و نقش کلیدی آنان در ادامه و پیشرفت این جنگ‌ها را شرح می‌دهد. در این کتاب خصوصیات و عملکرد نیروهای تک‌تیرانداز در عملیات‌های جنگی که در...
1