داستان انسان مدرن

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان انسان مدرن

دانلود کتاب Optimism (خوشبینی)

دانلود کتاب Optimism (خوشبینی)
Description Optimism is an important essay whcih was written by American author and lecturer Helen Keller. Due to illness, Keller was left blind and deaf at a young age and spent a great deal of years lecturing on behalf of those with similar issues and and facing the same problems that she has....

دانلود کتاب افتخار فراموش شده

دانلود کتاب افتخار فراموش شده
(از تمام نوشته‌ها من آن را دوست دارم که نویسنده آن را با خونِ دل خود نوشته باشد. با خون بنویس! آنگاه خواهی آموخت خون و روح یکی است. درک خونِ دیگران آسان نیست. از این رو است که من از خوانندگان سرسری و سطحی متنفرم. کسی که خواننده‌ی خود را می‌شناسد دیگر برای او چیزی نخواهد نوشت. اگر یک قرنِ دیگر...
1