داستان همشهری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان همشهری

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 105

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 105
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 105 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی است که نویسندگانش آن‌ها را به همه‌ی مردم خوزستان پیشکش کردند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 100

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 100
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 100 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه مهیج و غیرقابل پیش‌بینی ایرانی‌ست که مضامینی اجتماعی دربردارد و برای تمام سلیقه‌ها مناسب است. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 103

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 103
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 103 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی مهیج با مضامینی اجتماعی است که محوریت تمام آن‌ها زنان هستند. هم‌چنین اغلب داستان‌های این کتاب توسط زنان نوشته شده است. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 95

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 95
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 95 مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که با نگاهی ظریف به روایت رویدادهای زندگی می‌پردازد. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 93

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 93
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 93 مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی با پایانی هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی است که مضامینی اجتماعی دربردارد و برای تمام ذائقه‌ها مناسب است. ما در داستان زندگی می‌کنیم؛ خرده روایت‌هایی در دل روایتی بزرگ. هرکس فراخور هستی‌اش داستانی از آن بر می‌سازد و در...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 111 - اردیبهشت 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 111 - اردیبهشت 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 111 - اردیبهشت 1399 ، منتشر شد. این شماره به روایات قرنطینه در روزهای کرونا و همه‌گیری وبا در پاریس قرن 19 می‌پردازد. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی فعالیت دارد و در بر دارنده داستان‌های نویسنده‌های ایرانی، ترجمهٔ...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 104

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 104
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 104 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که شخصیت‌های اصلی آن به روایت خاطرات زندگی خود می‌پردازند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 102

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 102
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 102 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی است که شخصیت‌های اصلی آن به روایت خاطرات زندگی خود می‌پردازند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 101

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 101
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 101 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که در دل تابستان و با تم تابستان روایت می‌شود. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 99

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 99
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 99 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی ایرانی‌ست که مضامینی اجتماعی دربردارد و مناسب برای تمام سلیقه‌هاست. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 97

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 97
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 97 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی‌ست که روایت‌گر خانه تکانی روح و دل‌هایمان برای رسیدن به آرامش هستند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 96

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 96
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 96 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که طبق روال شماره‌های قبلی، زندگی را در دل داستان‌هایش نشانه می‌گیرد. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 94

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 94
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 94 مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که همه‌ی آن‌ها حول محور زندگی، اجتماع و مسائل انسانی می‌چرخند و برای تمامی ذائقه‌ها مناسب هستند. همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است؛ اولین نسخه‌ی آن در تیرماه 1398 با عنوان ویژه‌نامه‌ی داستانِ خردنامه‌ی...
1