داستان همشهری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع داستان همشهری

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 120 - اسفند 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 120 - اسفند 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 120 - اسفند 1399 ، منتشر شد. نامه‌ای به آقای رییس جمهور، جمالزاده 2: فهم درست از فرم، میرزاحسین و عزیز خانم و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی فعالیت دارد و در...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 115 - مهر 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 115 - مهر 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 115 - مهر 1399 ، منتشر شد. این شماره به محمدرضا شجریان و روایات دوستان و دوست‌دارانش از او اختصاص دارد. در کنار یاد استاد، داستان‌هایی از نویسندگان گوناگون خارجی و داخلی را نیز می‌خوانید. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 95

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 95
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 95 مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که با نگاهی ظریف به روایت رویدادهای زندگی می‌پردازد. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 119 - بهمن 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 119 - بهمن 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 119 - بهمن 1399 ، منتشر شد. کوچه‌ی هلند، آن‌ها هر شب همانجا دور هم جمع می‌شوند، رویای آراس، خانه‌ای پشت خانه‌ها، برای ناهار منتظرم، مسیح در تگزاس، مثل یک کابوس و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 116 - آبان 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 116 - آبان 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 116 - آبان 1399 ، منتشر شد. بچه همسایه، سیل، فقط یک نشانه، بازی بیلیارد، آینه تحریف کننده، سلطنتی که سقوط کرد و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی فعالیت دارد و...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 106

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 106
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 106 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی با مضامینی اجتماعی است که در دل پاییز رقم می‌خورند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل زندگی‌ ما...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 99

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 99
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 99 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی ایرانی‌ست که مضامینی اجتماعی دربردارد و مناسب برای تمام سلیقه‌هاست. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 118 - دی 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 118 - دی 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 118 - دی 1399 ، منتشر شد. قیصری که آخر فیلم نمی‌مرد، ای بادبادک کیهانی، داستان سبز، روایت مارادونا و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی فعالیت دارد و در بر...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 117 - آذر 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 117 - آذر 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 117 - آذر 1399 ، منتشر شد. روی همه‌ی گسل‌های دنیا، آلیس، راه خداحافظی این نیست، ژله‌ی گوشتی و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از ماهنامه می‌خوانید. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی فعالیت دارد و در بر دارنده...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 107

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 107
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 107 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی با مضامینی اجتماعی است که در دل زمستان رقم می‌خورند، زمستانی که برای همه‌ مملو از خاطره است. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم...

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 111 - اردیبهشت 1399

دانلود ماهنامه همشهری داستان شماره 111 - اردیبهشت 1399
ماهنامه همشهری داستان شماره 111 - اردیبهشت 1399 ، منتشر شد. این شماره به روایات قرنطینه در روزهای کرونا و همه‌گیری وبا در پاریس قرن 19 می‌پردازد. ماهنامه همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است که در زمینه‌ی ادبیات داستانی فعالیت دارد و در بر دارنده داستان‌های نویسنده‌های ایرانی، ترجمهٔ...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 105

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 105
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 105 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی است که نویسندگانش آن‌ها را به همه‌ی مردم خوزستان پیشکش کردند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 104

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 104
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 104 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که شخصیت‌های اصلی آن به روایت خاطرات زندگی خود می‌پردازند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 103

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 103
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 103 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی مهیج با مضامینی اجتماعی است که محوریت تمام آن‌ها زنان هستند. هم‌چنین اغلب داستان‌های این کتاب توسط زنان نوشته شده است. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 102

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 102
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 102 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی است که شخصیت‌های اصلی آن به روایت خاطرات زندگی خود می‌پردازند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 101

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 101
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 101 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که در دل تابستان و با تم تابستان روایت می‌شود. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها در دل...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 100

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 100
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 100 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه مهیج و غیرقابل پیش‌بینی ایرانی‌ست که مضامینی اجتماعی دربردارد و برای تمام سلیقه‌ها مناسب است. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 97

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 97
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 97 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی‌ست که روایت‌گر خانه تکانی روح و دل‌هایمان برای رسیدن به آرامش هستند. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت که داستان‌ها...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 96

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 96
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 96 ، مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که طبق روال شماره‌های قبلی، زندگی را در دل داستان‌هایش نشانه می‌گیرد. اولین جمله‌ی داستان همشهری شماره 93 در متن سردبیر به قلم حمید اسلامی‌راد اینگونه نوشته شده است: ما در داستان زندگی می‌کنیم و شاید هم می‌توان گفت...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 94

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 94
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 94 مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی است که همه‌ی آن‌ها حول محور زندگی، اجتماع و مسائل انسانی می‌چرخند و برای تمامی ذائقه‌ها مناسب هستند. همشهری داستان، از سری مجلات گروه همشهری است؛ اولین نسخه‌ی آن در تیرماه 1398 با عنوان ویژه‌نامه‌ی داستانِ خردنامه‌ی...

🎧 دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 93

دانلود کتاب صوتی همشهری داستان شماره 93
کتاب صوتی همشهری داستان شماره 93 مجموعه‌ای از چند داستان کوتاه ایرانی و خارجی با پایانی هیجان‌انگیز و غیرقابل پیش‌بینی است که مضامینی اجتماعی دربردارد و برای تمام ذائقه‌ها مناسب است. ما در داستان زندگی می‌کنیم؛ خرده روایت‌هایی در دل روایتی بزرگ. هرکس فراخور هستی‌اش داستانی از آن بر می‌سازد و در...
1