دام

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دام

دانلود کتاب پرورش گوسفند

دانلود کتاب پرورش گوسفند
کتاب پرورش گوسفند، به قلم حسین کریم‌زاده، از منظر علمی به مهارت دام‌داری و پرورش گوسفند می‌پردازد. این اثر تاریخ پرورش گوسفند در ایران را مورد بررسی قرار می‌دهد و جدیدترین دست‌آوردهای روز را در‌اختیار دانشجویان دامپروری و علاقه‌مندان این حرفه می‌گذارد. کتاب پرورش گوسفند با توجه به نکات فوق‌الذکر،...

دانلود کتاب پیشگیری از لنگش در گاو شیری

دانلود کتاب پیشگیری از لنگش در گاو شیری
الهام کسایی پور در کتاب پیشگیری از لنگش در گاو شیری ، اهداف ویژه‌‌ای که در صنعت گاو شیری از اهمیت برخودار هستند را دنبال می‌کند. ریشه‌یابی، کنترل، پیشگیری و حتّی پیش‌بینی بیماری‌ها در سطح گلّه برای جلوگیری یا کاهش خسارات اقتصادی در زمینه مدیریت صنعت گاوهای شیری، امریست ضروری. مدیریت گلّه‌های بزرگ...

دانلود کتاب مروری جامع و مصور بر بیماری نیوکاسل طیور

دانلود کتاب مروری جامع و مصور بر بیماری نیوکاسل طیور
نخستین بار در سال 1926، بیماری نیوکاسل (Newcatle) از شهرهای ساحلی گزارش شد. در طی 10 سال به بسیاری از کشورهای سراسر دنیا گسترش یافت. این بیماری در بسیاری از کشورها حضور داشته و شکل ولوژنیک آن یکی از خانمان براندازترین بیماریهای پرندگان اهلی با تلفاتی تا 100 درصد در ماکیان است. در ایالات متحده از...

دانلود کتاب روش های مختلف ذبح و اثر آن بر کیفیت گوشت

دانلود کتاب روش های مختلف ذبح و اثر آن بر کیفیت گوشت
مسائل مربوط به کیفیت گوشت به عوامل مختلفی بستگی دارد. و برای کنترل و بهبود کیفیت گوشت شناخت این عوامل مؤثر ضروری است. کنترل شرایط قبل از کشتار و مرحله‌ی فرآوری بسیار مهم است. کیفیت گوشت را می‌توان با شاخص‌هایی مانند رنگ، طعم، بافت و تردی گوشت و ظرفیت نگهداری آب در گوشت سنجید. به همین خاطر تلاش در...
1