دانلود pdf کتاب کامپندیوم مرکبات

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع دانلود pdf کتاب کامپندیوم مرکبات

دانلود کتاب کامپندیوم مرکبات

دانلود کتاب کامپندیوم مرکبات
کتاب کامپندیوم مرکبات به بررسی آفات، کمبود عناصر، تغذیه و بیماری‌های فیزیولوژیک مرکبات می‌پردازد و درباره انواع آن‌ها اطلاعات مفیدی ارائه می‌دهد. تلاش در جهت آموزش دانش کافی و صحیح به منظور تولید محصول با کمیت و کیفیت مناسب، اقدام مهمی است که به کشاورزان کمک می‌کند تا از طریق یادگیری اصول نوین و...
1