رمان رستگاران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع رمان رستگاران

دانلود کتاب رستگاران

دانلود کتاب رستگاران
کتاب رستگاران اثری عاشقانه و خواندنی به قلم محمدعلی قجه است که بر چهار رأس مربع: مادر، پدر، فرزند و همسر که مظهر عشق و فداکاری هستند می‌درخشد؛ آنانی که از بند تن رها شده‌ و از خود به خویشتن می‌رسند و آنانی که همانند فرشتگان به رستگاری دست می‌یابند، در دنیایی که لمسش غیرممکن است. به راستی شما در...
1