زندگینامه شهید چمران pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع زندگینامه شهید چمران pdf

دانلود کتاب شهید مصطفی چمران

دانلود کتاب شهید مصطفی چمران
کتاب شهید مصطفی چمران اثر سید مصطفی حسینی ، زندگینامه‌ی یکی از نیروهای تأثیر‌گذار در انقلاب اسلامی را روایت می‌کند. شهید دکتر مصطفی چمران، در دوران مبارزات ملى‌ شدن صنعت نفت و پس از آن در دوران اختناق بعد از کودتاى 28 مرداد و سالیانى چند در آمریکا با تأسیس انجمن اسلامی دانشجویان علیه رژیم شاه...

دانلود کتاب الشهید مصطفی جمران (شهید مصطفی چمران)

دانلود کتاب الشهید مصطفی جمران (شهید مصطفی چمران)
کتاب الشهید مصطفی جمران (شهید مصطفی چمران) اثر سید مصطفی حسینی ، زندگینامه‌ی یکی از نیروهای تأثیر‌گذار در انقلاب اسلامی را به زبان عربی روایت می‌کند. شهید دکتر مصطفی چمران، در دوران مبارزات ملى‌ شدن صنعت نفت و پس از آن در دوران اختناق بعد از کودتاى 28 مرداد و سالیانى چند در آمریکا با تأسیس انجمن...

دانلود کتاب Martyr Mostafa Chamran (شهید مصطفی چمران)

دانلود کتاب Martyr Mostafa Chamran (شهید مصطفی چمران)
کتاب Martyr Mostafa Chamran (شهید مصطفی چمران) نوشته‌ی سید مصطفی حسینی ، زندگینامه‌ی یکی از نیروهای تأثیر‌گذار در انقلاب اسلامی را به زبان انگلیسی روایت می‌کند. شهید دکتر مصطفی چمران، در دوران مبارزات ملى‌ شدن صنعت نفت و پس از آن در دوران اختناق بعد از کودتاى 28 مرداد و سالیانى چند در آمریکا با...

دانلود کتاب La biographie de martyr Mustafa Chamran (شهید مصطفی چمران)

دانلود کتاب La biographie de martyr Mustafa Chamran (شهید مصطفی چمران)
کتاب La biographie de martyr Mustafa Chamran (شهید مصطفی چمران) تألیف سید مصطفی حسینی ، زندگینامه‌ی یکی از نیروهای تأثیر‌گذار در انقلاب اسلامی را به زبان فرانسوی روایت می‌کند. شهید دکتر مصطفی چمران، در دوران مبارزات ملى‌ شدن صنعت نفت و پس از آن در دوران اختناق بعد از کودتاى 28 مرداد و سالیانى چند...
1