سبک های یادگیری شناختی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع سبک های یادگیری شناختی

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری

دانلود کتاب روانشناسی یادگیری
کتاب روانشناسی یادگیری با تأکید بر اهمیت یادگیری در تمامی مراحل زندگی به جنبه‌های مختلف این موضوع می‌پردازد و شما را همه‌ی ابعاد و نظریه‌های این بعد از مغز انسان آشنا می‌کند. بخش عمده‌ی رفتار انسان یادگرفتنی است؛ در زمینه‌ی عاطفی نحوه‌ی بروز عواطف و طرز کنترل آن‌ها را می‌آموزد و بدین‌وسیله از...

دانلود کتاب یادگیری یادگیری

دانلود کتاب یادگیری یادگیری
دیبا شریعت در کتاب یادگیری یادگیری نخست شما را با مفهوم یادگیری آشنا و سپس به بررسی انواع آن در نظام آموزشی مدارس می‌پردازد. در انتها نیز روش‌هایی کاربردی برای ایجاد انگیزه در دانش‌آموزان ارائه می‌کند. از ابتدای ورود به مدرسه و درگیر شدن با فرآیند یادگیری برای دانش‌آموزان و فراگیران در کلیه‌ی...

دانلود کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود)

دانلود کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود)
کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود) نوشته‌ی جان هتی ، بزرگ‌ترین پروژه تحقیقاتی درباره مسائل موثر بر بهبود یادگیری در مدارس و راهبردهای تدریس محسوب می‌شود و برای تمام معلمان و مربیان مفید و کاربردی است. کتاب فرهنگ آموزش و یادگیری: (یادگیری مشهود) (Visible learning for teachers: maximizing...

دانلود کتاب تربیت ذهن (با تاکید بر نظریه دانش ساختن کارل برایتر)

دانلود کتاب تربیت ذهن (با تاکید بر نظریه دانش ساختن کارل برایتر)
کتاب تربیت ذهن (با تاکید بر نظریه دانش ساختن کارل برایتر) نوشته محمود تلخابی ، به نظریه یادگیری شناختی و روانشناسی یادگیری می‌پردازد و اندیشه‌های کارل برایتر را در این خصوص بررسی می‌کند. زمانی که سخن از تربیت به میان می‌آید سه پرسش بنیادی به ذهن متبادر می‌شود. پرسش اول به چیستی تربیت اشاره دارد و...

دانلود کتاب تبیین یادگیری و آموزش

دانلود کتاب تبیین یادگیری و آموزش
کتاب تبیین یادگیری و آموزش به قلم عظیم محبی ، در چهار فصل مباحثی مانند نظریه‌های یادگیری، یادگیری از منظر مبانی روانشناختی، ویژگی‌های یادگیرنده در نظریه اسلامی تعلیم و تربیت و ... را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. برنامه‌های درسی باید زمینه‌ساز تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان در تحقق مراتبی از حیات...
1