شعبان لشگری

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع شعبان لشگری

دانلود کتاب مجموعه آثار نقاشی شعبان لشگری

دانلود کتاب مجموعه آثار نقاشی شعبان لشگری
کتاب مجموعه آثار نقاشی شعبان لشگری ، مجموعه‌ای بی‌نظیر از دریافت‌های شخصی این نقاش پیشکسوت از جهان آفرینش است که آن‌ها را به تصویر کشیده و شامل 66 تابلوی نفیس است. شعبان لشگری نه تنها به کشف شهود معنوی دست می‌زند، بلکه به جستجوی عناصر کاربردی برای ترسیم آن‌چه یافته نیز می‌پردازد، از این رو به خواص...
1