شهروند نمونه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع شهروند نمونه

دانلود کتاب تربیت شهروندی

دانلود کتاب تربیت شهروندی
کتاب تربیت شهروندی نوشته مجتبی دهدار، امیر حمزه ملازیی و عبدالله عالی شیرمرد، سعی در بررسی ریشه‌ای تربیت شهروندی از جنبه‌های مختلف دارد. در دو دهه گذشته، یک تجدید نظر بنیادی در مورد مفهوم شهروندی و آنچه در جوامع مختلف دنیا در ارتباط با آن وجود دارد، انجام گرفته است. چیزی که کسب وقوع چنین تجدید...

دانلود کتاب نگاهی به حقوق شهروندی

دانلود کتاب نگاهی به حقوق شهروندی
کتاب «نگاهی به حقوق شهروندی» براساس موازین اسلامی و دینی، نوشته حمیدرضا اکبری، تدوین و گردآوری شده است. اکبری این کتاب را با بهره‌برداری از کتاب‌هایی چون کتب شهید مرتضی مطهری، برخی کتاب شهید ثانی و... در بخش‌هایی چون مبانی حقوق شهروندی، تبیین حقوق شهروندی در اسلام، تبیین حقوق شهروندی در بخشنامه...
1