طراحی در هنر نقاشی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع طراحی در هنر نقاشی

دانلود کتاب طراحی کودکان

دانلود کتاب طراحی کودکان
مجموعه طراحی های با موضوع کودکان با مداد سیاه

دانلود کتاب نگاه هنرمند

دانلود کتاب نگاه هنرمند
کتاب نگاه هنرمند اثر پیتر ینی نخستین جلد از مجموعه‌ی دیدآموزی با هدف واسازی شیوه‌ی نگریستن، باعث می‌شود پس از مطالعه کتاب چشم شما با تصویرهایی مواجه شود که بارها نادیده گرفته‌اید. پیتر ینی (Peter Jenny) به سان باقی آموزگاران طراحی، نگریستن را بر هر کنش دیگری در طراحی مقدم می‌داند و قصد دارد تا با...

دانلود کتاب طراحی پرندگان

دانلود کتاب طراحی پرندگان
مجموعه طراحی های با موضوع پرندگان با مداد سیاه

دانلود کتاب هنر مشرح

دانلود کتاب هنر مشرح
اثر حاضر نیز همانند بسیاری از کتاب‌های مشابه دیگر، به نقاشی غربی می‌پردازد؛ البته با این تفاوت که به‌جای دنبال‌کردن سیر تاریخی هنر، به تعدادی از شاهکارهای شناخته‌شدۀ دنیای نقاشی و آثار بزرگان توجه کرده و دربارۀ ویژگی‌های هریک از این آثار هنری، اطلاعاتی ارائه می‌کند. تمرکز اصلی کتاب، توضیح هرچه...

دانلود کتاب نزدیک، اما دور

دانلود کتاب نزدیک، اما دور
کتاب نزدیک، اما دور مجموعه آثار گزیده‌ای از طراحی ها و نقاشی‌های هانی نجم از سال 1386 تاکنون است. سیاه قلم‌های هانی نجم، مجموعه چند پرتره شاخص از مشاهیر و مردان و زنان گوناگون در عرصه‌های مختلف علم، هنر، سیاست و ... است. آنچه این پرتره‌ها را خاص و متمایز می‌کند، وجه اشتراکشان با یکدیگر است. به...
1