طراحی معماری سنتی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع طراحی معماری سنتی

دانلود کتاب آشنایی با زبان خاک و خشت؛ معماری سنتی در ایران

دانلود کتاب آشنایی با زبان خاک و خشت؛ معماری سنتی در ایران
کتاب آشنایی با زبان خاک و خشت؛ معماری سنتی در ایران ، حاصل کوله‌باری از سال‌ها تجربه و قلم‌فرسایی سعید وزیری هست که با هدف پیوند دادن ادبیات و معماری سنتی ایرانی نگاشته شده است. کتاب آشنایی با زبان خاک و خشت؛ معماری سنتی در ایران می‌تواند، نخست ما را با معماری سنتی، فلسفه‌ی معماری و در تمام...

دانلود کتاب تجربه‌های جهانی سازگاری معماری با اقلیم

دانلود کتاب تجربه‌های جهانی سازگاری معماری با اقلیم
ویلی وبر و سیموس یاناس در کتاب تجربه‌های جهانی سازگاری معماری با اقلیم می‌کوشند تا با توجه به اصول سنتی و بومی گذشته راه‌گشای ساخت یک معماری درست و سازگار با شرایط اقلیمی باشند. درباره کتاب تجربه‌های جهانی سازگاری معماری با اقلیم: امروزه تغییرات سریع و رو به رشد در زندگی مردم، دنیای معماری را نیز...
1