فرار مغزها از ایران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فرار مغزها از ایران

دانلود کتاب راهبرد جمهوری اسلامی ایران در اداره امور ایرانیان خارج از کشور

دانلود کتاب راهبرد جمهوری اسلامی ایران در اداره امور ایرانیان خارج از کشور
کتاب راهبرد جمهوری اسلامی ایران در اداره امور ایرانیان خارج از کشور نوشته حمید یزدانیان ، به بررسی سیاست‌های دولت در قبال ایرانیان خارج از کشور، قوانین و مقررات مهاجرت و فعالیت‌های سیاسی مهاجران ایرانی می‌پردازد. همچنین جنبه‌های اقتصادی مهاجرت را نیز مورد ارزیابی قرار می‌دهد. در عصر کنونی پدیده...

دانلود کتاب تحلیل‌هایی بر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه

دانلود کتاب تحلیل‌هایی بر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه
در کتاب تحلیل‌هایی بر آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی در جامعه نوشته‌ی کاوه احمدی علی آبادی کوشش شده تا به عوامل و زیرساخت‌های اجتماعی - فرهنگی پرداخته شود که موجب پدیده‌ی فرار مغزها شده است. پدیده‌ای که نتیجه‌ی یک فرآیند طولانی و مستمر در نهادهای مختلف خانواده، پرورشی و سایر نهادهای اجتماعی است. اینکه...
1