فلزکاری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع فلزکاری

دانلود کتاب ساخت گام به گام چاقو

دانلود کتاب ساخت گام به گام چاقو
کتاب ساخت گام به گام چاقو نوشته‌ی دیوید بوی به شما در ساخت انواع مختلف چاقوهای ایرانی کمک کرده و یا حتی می‌تواند دستورالعملی برای ایجاد کارگاه و کسب درآمدی مناسب باشد. ساخت چاقو می‌تواند کار عجیبی باشد. با این همه چاقوهای خوبی که در دسترس هستند، ممکن است این سوال برای شما پیش بیاید که چرا ممکن است...

دانلود کتاب نقشه کار عملی تراشکاری درجه 2

دانلود کتاب نقشه کار عملی تراشکاری درجه 2
بر آن شدم تا کتابی تهیه کنم که مربیان و کارآموزان عزیز ضمن استفاده بصورت هماهنگ در تمام دوره های تراشکاری درجه 2 بتوانند کل توانایی های موجود در استاندارد درجه 2 را تمرین کرده و در پایان دوره سندی در اختیار داشته باشند که به‌عنوان پروژه پایان دوره برای آنها محسوب شده و نیز بتوانند در صورت لزوم به...
1