قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

دانلود کتاب تأثیر مراجع متعدد قانون گذاری بر تحقق حاکمیت قانون

دانلود کتاب تأثیر مراجع متعدد قانون گذاری بر تحقق حاکمیت قانون
کتاب تأثیر مراجع متعدد قانون گذاری بر تحقق حاکمیت قانون نوشته‌ی سید امین میرزایی و امیر باقری فرد ، به مسائل پیرامون حاکمیت قانون و دیدگاه صاحب‌ نظران در خصوص آن، مباحث مربوط به بیان مراجع متعدد قانون گذاری در جمهوری اسلامی ایران و شرح صلاحیت هر یک و جایگاه و مصوبات آن‌ها می‌پردازد. در هر کشوری...
1