قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع قانون آیین دادرسی نیروهای مسلح

دانلود کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به صورت نموداری و تطبیقی

دانلود کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به صورت نموداری و تطبیقی
کتاب قانون آیین دادرسی کیفری به صورت نموداری و تطبیقی نوشته‌ی مرضیه جمالزاده خیرآبادی و پژمان بیدی، به منظور تسهیل مطالعه‌ی قانون آیین دادرسی کیفری و برای دانشجویان درصدد تحصیلات تکمیلی در رشته‌ی حقوق جزا و جرم‌شناسی، همچنین آمادگی آزمون‌های حقوقی وکالت، قضاوت و... بسیار مفید است. کتاب قانون آیین...

دانلود کتاب پیشبرد اهداف پیشگیرانه از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح

دانلود کتاب پیشبرد اهداف پیشگیرانه از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح
آرزو عامری در کتاب پیشبرد اهداف پیشگیرانه از ارتکاب جرم در سازمان قضایی نیروهای مسلح ، ابتدا به بررسی مفهوم جرم و ارکان وقوع آن پرداخته و سپس راهکارهایی برای پیشگیری از وقوع جرم ارائه داده است. امنیت نخستین نیاز انسان است که در زندگی افراد اهمیت خاصی دارد و انسان‌ها می‌کوشند به طریقی امنیت خود را...
1