قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور

دانلود کتاب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور

دانلود کتاب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور
کتاب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور نوشته شهلا رضایی ، شامل مواد قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و قانون لازم‌ الاجرا همراه با قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه است. در بخشی از کتاب قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌خوانید: دانشگاه‌ها و مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و...
1