قانون جدید مواد مخدر

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع قانون جدید مواد مخدر

دانلود کتاب قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه 1396

دانلود کتاب قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه 1396
شهلا رضایی در کتاب قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه 1396 ، قوانین موجود در آیین دادرسی کیفری و آیین‌نامه‌های اجرایی در رابطه با مواد مخدر و مبارزه با آن را گرد‌آوری کرده است. در بخشی از کتاب قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحیه 1396 می‌خوانیم: ماده 1. اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های...

دانلود کتاب گفتمان جمهوری اسلامی ایران در اداره امور مبارزه با مواد مخدر

دانلود کتاب گفتمان جمهوری اسلامی ایران در اداره امور مبارزه با مواد مخدر
کتاب گفتمان جمهوری اسلامی ایران در اداره امور مبارزه با مواد مخدر نوشته‌ی حمیدرضا کاشف ، به بررسی مواردی مانند وضعیت مصرف مواد مخدر در ایران، شیوه‌های جهانی مبارزه با مواد مخدر، اسناد مرتبط با مجلس شورای اسلامی، رویکردهای مدیریت راهبردی و ... می‌پردازد. در عصر کنونی، مواد مخدر و جرائم مرتبط با آن،...

دانلود کتاب سیاست جنایی جرم قاچاق مواد مخدر در ایران و پاکستان

دانلود کتاب سیاست جنایی جرم قاچاق مواد مخدر در ایران و پاکستان
کتاب سیاست جنایی جرم قاچاق مواد مخدر در ایران و پاکستان اثر فاطمه سپاهی ، ابتدا به تعاریف، مفاهیم، تاریخچه مواد مخدر و قاچاق آن در جهان و ایران و اقدامات صورت گرفته، و در ادامه به مطالعه قوانین ایران و پاکستان و تغییرات ایجاد شده می‌پردازد. جرم قاچاق مواد مخدر علل و شرایط آن وابسته به نظام...

دانلود کتاب تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر

دانلود کتاب تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر
کتاب تحلیل باید و نبایدهای جنایی ایران در خصوص عرضه مواد مخدر نوشته‌ی علی رزمان ، به بررسی مواردی اعم از قوانین مربوط به ورود و عرضه مواد مخدر در ایران، نقش دستگاه‌ها در کنترل و مبارزه با ورود و توزیع آن در صحنه بین‌الملل و همچنین کارکرد مرزها در این‌ باره می‌پردازد. اگرچه با تصویب قانون جدید...

دانلود کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان

دانلود کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان
کتاب تحولات تقنینی و سیاست جنایی ایران در راستای مواد مخدر و عوامل موثر بر اعتیاد جوانان نوشته یوسف فلاحی ، به بررسی مسائل مربوط به روان‌گردان‌های‌ صنعتی غیر دارویی و تغییر الگوی مصرف افراد معتاد در جامعه طی چند سال اخیر و در نهایت توجه قانون‌گذار در قانون اخیر مصوب 1389 به این مواد می‌پردازد....

دانلود کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر

دانلود کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر
کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر نوشتۀ هادی ابراهیم زاده ، با هدف بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر اردوگاه حرفه آموزی و کار درمانی استان اردبیل و از منظر نظریه‌های جرم شناختی صورت گرفته است. مهم‌ترین عاملی که نگارنده در کتاب بررسی سیمای جنایی مجرمین مواد مخدر به آن دست یافته، آن بوده، که...
1