مجموعه پژوهش روزگار

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مجموعه پژوهش روزگار

دانلود کتاب دون ژوان (شرح کامل هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی)

دانلود کتاب دون ژوان (شرح کامل هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی)
سیروس نیرو در کتاب دون ژوان (شرح کامل هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی) ، واژگان دشوار، ابیات و همچنین آرایه‌های ادبی را که در اشعار نظامی به کار رفته، مورد تحلیل و بررسی قرار می‌دهد. درباره‌ کتاب دون ژوان (شرح کامل هفت پیکر حکیم نظامی گنجوی): ادبیات هر سرزمینی آینه‌ی تمام نمای زندگی اجتماعی و فرهنگی...

دانلود کتاب دعا و توسل برای همه نیازمندان، زائران، پناهجویان، شفاجویان و حجاج خانه‌ی خدا

دانلود کتاب دعا و توسل برای همه نیازمندان، زائران، پناهجویان، شفاجویان و حجاج خانه‌ی خدا
کتاب دعا و توسل برای همه نیازمندان، زائران، پناهجویان، شفاجویان و حجاج خانه‌ی خدا نوشته‌ی محمدعلی فرزی خراسانی ، متشکل از رهنمودها و دعاهایی از متون اسلامی قرآن و روایات است که همه‌ی انسان‌ها برای بهتر شدن حالشان به آن‌ها احتیاج دارند. درباره‌ی کتاب دعا و توسل برای همه نیازمندان، زائران،...
1