مدیریت مطبوعات

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مدیریت مطبوعات

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 50

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 50
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 50 ، منتشر شد. تأثیر رژیم مصرف رسانه‌ای بر انسجام خانواده و تحلیل راهبردهای برجسته سازی تبلیغ کالا و خدمات در شبکه اجتماعی اینستاگرام، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها،...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 49

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 49
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 49 ، منتشر شد. از حکمرانی بر پلتفرم تا حکمرانی پلتفرم؛ تحلیلی بر جنگ توئیتر و ترامپ، تأثیر سواد رسانه‌ای در تشخیص اخبار جعلی و... از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو...

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره سوم - تابستان 1399

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره سوم - تابستان 1399
فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره سوم - تابستان 1399 منتشر شد. واکاوی و نگرش اسلامی و حرفه‌ای بر اخلاق مدیران آموزشی در سازمان‌ها و نقش عدالت سازمانی در مدیریت تعاملی و تحولی در دانشگاه آزاد، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. هر فردی خواه در شهر خواه در...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 48

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 48
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 48 ، منتشر شد. نشانه شناسی عکس خبری و شناسایی عناصر مؤثر بر قیمت گذاری کتاب‌های الکترونیکی: بررسی متون، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی...

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره دوم - بهار 1399

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره دوم - بهار 1399
فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره دوم - بهار 1399 منتشر شد. روش‌هایی مفید و کارساز برای ایجاد خلاقیت و ایده‌های بزرگ در ذهن، علل و دلایل خاص ورشکستگی کسب و کارهای کوچک و مروری بر 150 نکته مهم و کلیدی برای بهتر مدیریت مدیران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 47

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 47
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 47 ، منتشر شد. بازنمایی اعتراض‌های دی ماه 1396 ایران در رسانه بی‌بی‌سی فارسی و بررسی نگرش مخاطبین نسبت به برنامه نود و سنجش میزان رضایت آن‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها،...

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره اول - زمستان 1398

دانلود فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره اول - زمستان 1398
فصلنامه علمی پژوهش‌های مدیریت در جهان اسلام - شماره اول - زمستان 1398 منتشر شد. بررسی و شناخت آفات مدیریت مدیران در سازمان‌ها و تحلیل و بازشناسی انگیزش در مدیریت مدیران، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. به واسطه تغییر محیط کسب و کار‌؛ مدیریت منابع انسانی (HRM) نیز لزوما...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 46

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 46
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 46 ، منتشر شد. نقش روابط عمومی در مستند سازی بحران و راهبردهای مدیریت بحران رسانه‌ها در حوادث طبیعی و غیرطبیعی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 44

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 44
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 44 ، منتشر شد. یادگیری دیجیتال در سازمان‌های یادگیرنده، رویکرد‌ها و چالش‌ها، علوم پزشکی و نقش شبکه‌های اجتماعی مجازی در شکل‌گیری و تقویت، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها،...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 43

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 43
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 43 ، منتشر شد. نقش و کارکرد رسانه در همبستگی ملی، تأثیر اخلاق رسانه‌ای در تربیت اجتماعی کودکان و بررسی تأثیر هوش هیجانی بر رضایت شغلی کارکنان سازمان هنری رسانه‌ای، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 42

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 42
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 42 ، منتشر شد. ضرورت تصحیح رژیم مصرف رسانه‌ای، مکان‌یابی محصول؛ فرصتی فراموش شده در رسانه ایران و سنتزپژوهی عوامل اجتماعی مؤثر بر مدیریت بدن زنان در شبکه‌های اجتماعی، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 39

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 39
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 39 ، منتشر شد. هویت سازی در جامعه شبکه‌ای، نقش مدیریت رسانه‌ای تولیدات تلویزیونی بر انتخاب شناختی برنامه‌ها از سوی مخاطبان، رابطه میان مصرف رسانه‌ای، سواد رسانه‌ای و مشارکت سیاسی، نقش رسانه‌های اجتماعی در جلب رضایت ارباب رجوع سازمان‌ها، از جمله عناوینی هستند که در این...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 41

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 41
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 41 ، منتشر شد. سنتزپژوهی تاثیر استفاده از شبکه‌های ماهواره‌ای بر سبک زندگی دانشجویان، بررسی نقش فضای سایبر در جابجایی و انتشار قدرت در عرصه بین‌الملل و جذابیت خبر روایی و داستانی در رادیو، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 40

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 40
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 40 ، منتشر شد. سیاستگذاری فضای مجازی در جامعه شبکه‌ای، خلاقیت و نوآوری در سازمان‌های رسانه‌ای و نگاهی به رقابت‌پذیری صنعت بازی‌های ویدئویی و مدل الماس پورتر، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 38

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 38
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 38 ، منتشر شد. مکتب فرانکفورت از رسانه‌های سنتی تا رسانه‌های مدرن، تبیین ضرورت ارتقای سواد رسانه‌ای مبتنی بر سنتز پژوهی، بررسی تأثیرات خدمات ارزش افزوده بر روزنامه نگاری، از جمله عناوینی هستند که در این شماره از مجله می‌خوانید. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 37

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 37
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 37 ، منتشر شد. از رسانه گلخانه‌ای تا دانشگاه گلخانه‌ای، جای خالی ارزش خبری امید در رسانه‌ها، ارائه مدل تقویت هویت ملی جوانان، با استفاده از ظرفیت‌های شبکه‌های اجتماعی داخلی، شبکه‌های اجتماعی، مزایا و بروز آسیب‌های آن در جوانان ایران، از جمله عناوینی هستند که در این...

دانلود کتاب مدیریت مطبوعات: جستاری در راهبردها و چالش‌های مطبوعات ایران

دانلود کتاب مدیریت مطبوعات: جستاری در راهبردها و چالش‌های مطبوعات ایران
کتاب مدیریت مطبوعات: جستاری در راهبردها و چالش‌های مطبوعات ایران ، توسط محمد صحفی گرد‌آوری شده است. آنچه در این مجموعه ارائه شده، نه گزارش عملکرد یک سازمان به شیوه معمول است و نه بیلان کار نگارندۀ این سطور، که بیش‌تر مستندسازی یک شیوۀ مدیریتی آن هم در یک مقطع زمانی نسبتاً کوتاه است. در این شیوه،...

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 36

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 36
ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 36 منتشر شد. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزه‌ی مدیریت رسانه از سال 1392 به خانواده مجلات علمی ایران پیوسته است.

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 35

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 35
ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزه‌ی مدیریت رسانه از سال 1392 به خانواده مجلات علمی ایران پیوسته است.

دانلود کتاب ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 34

دانلود کتاب ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 34
ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزه‌ی مدیریت رسانه از سال 1392 به خانواده مجلات علمی ایران پیوسته است.

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 33

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 33
شماره سی و سوم ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه با مقالاتی در خصوص «فضای مجازی» منتشر شده است از جمله مطالب این شماره می‌توان به «بازی‌وار‌سازی و نقش آفرینی آن در رسانه‌های اجتماعی»، «رسانه پویانمایی: آگاهی بخشی و ادراک محیط زیست»، «بررسی رابطهٔ سرمایه اجتماعی و تقویت آن توسط رسانه»، «زنجیره ارزش...

دانلود کتاب ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 32

دانلود کتاب ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 32
از جمله مطالب شماره سی و دوم ماهنامه مدیریت رسانه می‌توان به چالش‌های ورود به صنعت ماهواره در ایران، بررسی تأثیر استفاده از اینترنت بر پیشرفت تحصیلی، بررسی ارتباطات و رسانه از منظر امام علی (ع) در نهج البلاغه، مقایسه تطبیقی اسامی شخصیت‌های تلویزیونی و اسامی موالید، مدیریت رسانه‌ای در سازمان‌های...

دانلود کتاب ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 30 و 31

دانلود کتاب ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 30 و 31
شماره 30 و 31 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه انتشار یافت. ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش‌ها، تجربه‌ها، دستاوردهای نو و رهیافت‌های سودمند علمی در حوزه‌ی مدیریت رسانه از سال 1392 به خانواده مطبوعات علمی ایران پیوسته است.

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 29

دانلود ماهنامه مدیریت رسانه - شماره 29
ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه به منظور بازتاب پژوهش ها، تجربه ها، دستاوردهای نو ورهیافت های سودمند علمی در حوزه ی مدیریت رسانه از سال 1392 به خانواده مطبوعات علمی ایران پیوسته است. شماره 29 ماهنامه علمی تخصصی مدیریت رسانه با موضوع انتخابات با هدف نگاه علمی به مقوله ی استفاده از رسانه ها در...
1 2 3 >>