مسائل بهینه سازی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مسائل بهینه سازی

دانلود کتاب بهینه‌سازی مدل‌های تجربی با نرم‌افزارهای Qualitek-4 و Expert choice

دانلود کتاب بهینه‌سازی مدل‌های تجربی با نرم‌افزارهای Qualitek-4 و Expert choice
کتاب بهینه‌سازی مدل‌های تجربی با نرم‌افزارهای Qualitek-4 و Expert choice ضمن معرفی این نرم‌افزارها، به آموزش گام‌به‌گام و کامل آن‌ها می‌پردازد. بهینه‌سازی ریاضی یا برنامه‌ریزی ریاضی در همه‌ی علوم به برگزیدن بهترین عضو از یک مجموعه از اعضای دست‌ یافتنی اشاره می‌کند. در ساده‌ترین شکل تلاش می‌شود که...

دانلود کتاب تکنیک‌های بهینه‌سازی ریاضی برای تخصیص منابع در شبکه‌های رادیویی هوشمند

دانلود کتاب تکنیک‌های بهینه‌سازی ریاضی برای تخصیص منابع در شبکه‌های رادیویی هوشمند
کتاب تکنیک‌های بهینه‌سازی ریاضی برای تخصیص منابع در شبکه‌های رادیویی هوشمند نوشته‌ی کیانوش بابامرادی، در قالب پژوهشی علمی، یک الگوریتم تخصیص منبع برای شبکه‌های رادیو شناختی ارائه نموده است. رادیو هوشمند یا رادیو شناختی، روشی نوین جهت بهبود به‌ کارگیری یک منبع طبیعی بسیار ارزشمند، با نام طیف...
1