مسائل بهینه سازی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مسائل بهینه سازی

دانلود کتاب الگوریتم ژنتیک

دانلود کتاب الگوریتم ژنتیک
کتاب الگوریتم ژنتیک نوشته‌ی مهدی اسدبک ، ابراهیم اسدزاده و محمد اسدزاده ، به مفاهیمی مانند هیوریستیک، علم ژنتیک، مکانیزم الگوریتم ژنتیک، روش‌های کد کردن، جهش ژنتیکی، ساختن جمعیت آغازین یا نسل اول و ... می‌پردازد. الگوریتم ژنتیک چیست؟ الگوریتم ژنتیک (Genetic Algorithm - GA) روش جستجویی در علم...

دانلود کتاب تکنیک‌های بهینه‌سازی ریاضی برای تخصیص منابع در شبکه‌های رادیویی هوشمند

دانلود کتاب تکنیک‌های بهینه‌سازی ریاضی برای تخصیص منابع در شبکه‌های رادیویی هوشمند
کتاب تکنیک‌های بهینه‌سازی ریاضی برای تخصیص منابع در شبکه‌های رادیویی هوشمند نوشته‌ی کیانوش بابامرادی، در قالب پژوهشی علمی، یک الگوریتم تخصیص منبع برای شبکه‌های رادیو شناختی ارائه نموده است. رادیو هوشمند یا رادیو شناختی، روشی نوین جهت بهبود به‌ کارگیری یک منبع طبیعی بسیار ارزشمند، با نام طیف...

دانلود کتاب بهینه‌سازی مدل‌های تجربی با نرم‌افزارهای Qualitek-4 و Expert choice

دانلود کتاب بهینه‌سازی مدل‌های تجربی با نرم‌افزارهای Qualitek-4 و Expert choice
کتاب بهینه‌سازی مدل‌های تجربی با نرم‌افزارهای Qualitek-4 و Expert choice ضمن معرفی این نرم‌افزارها، به آموزش گام‌به‌گام و کامل آن‌ها می‌پردازد. بهینه‌سازی ریاضی یا برنامه‌ریزی ریاضی در همه‌ی علوم به برگزیدن بهترین عضو از یک مجموعه از اعضای دست‌ یافتنی اشاره می‌کند. در ساده‌ترین شکل تلاش می‌شود که...
1