مشاغل جدید

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع مشاغل جدید

دانلود کتاب آینده‌ی مشاغل در دنیای فناوری

دانلود کتاب آینده‌ی مشاغل در دنیای فناوری
در ماهنامه شبکه ۱۹۰ یکی از داغ‌ترین و مهم‌ترین سوژه‌های اسل‌های اخیر دنیای فناوری به بحث و بررسی گذاشته شده است. در این پرونده ویژه مشاغلی که در حل نابود شدن هستند و مشاغلی که در آینده به وجود می‌آیندمعرفی شده است. شغل یکی از قدیمی‌ترین مظاهر زندگی بشر است و تاریخچه‌ای به‌اندازه زیست انسان روی...

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 190

دانلود ماهنامه شبکه - شماره 190
ماهنامه شبکه شماره اسفند با پرونده ویژه «آینده مشاغل در دنیای فناوری» منتشر شد.
1