مهارت های کاری

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع مهارت های کاری

دانلود کتاب مسیر شغلی خود را شکل دهید: راه حل‌های تخصصی برای چالش‌های روزمره

دانلود کتاب مسیر شغلی خود را شکل دهید: راه حل‌های تخصصی برای چالش‌های روزمره
مجموعه کتاب‌های مشاور همراه راه‌حل‌های فوری را برای چالش‌های شغلی مشترکی ارائه می‌کنند که مدیران به‌طور روزانه با آن‌ها مواجه هستند. هر یک از کتاب‌های این مجموعه، شامل راهکارهای کارآمد، خودآزمایی‌ها و مثال‌های عینی می‌شود که برای کمک به شناسایی نقاط ضعف و قوت و تقویت مهارت‌های کلیدی لازم هستند....

دانلود کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای

دانلود کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای
کتاب توسعه مهارت‌های فردی و حرفه‌ای نوشته‌ی مانموهان جوشی ، ضمن معرفی انواع مهارت، شخصیت و روابط بین فردی، به بررسی عوامل موثر بر آن‌ها و چگونگی تطبیق با سبک‌های مختلف می‌پردازد. طبق گفته‌ی مانموهان جوشی (Manmohan Joshi)، مهارت‌های نرم در مقابل مهارت‌های سخت (مانند مهارت‌های فنی) بسیار بر رشد...

دانلود کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال

دانلود کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال
کتاب مهارت پلی بسوی اشتغال نوشته‌ی حسن گرزین ، به بررسی رابطه بین کسب مهارت دانش‌آموختگان فنی حرفه‌ای و اشتغال آنان در بازار‌ کار از دیدگاه متخصصان و مدیران می‌پردازد. اشتغال و بیکاری از جمله شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی‌اند که در دوره‌های مختلف زمانی در همه کشورهای جهان مورد توجه بوده و از دل‌...
1