نرم افزار کامفار

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نرم افزار کامفار

دانلود کتاب تهیه طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاری (آموزش گام به گام با نرم‌افزار کامفار)

دانلود کتاب تهیه طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاری (آموزش گام به گام با نرم‌افزار کامفار)
کتاب تهیه طرح‌های توجیهی سرمایه‌گذاری (آموزش گام به گام با نرم‌افزار کامفار) نوشته علی شهنوازی ، شامل پنج فصل و یک پیوست است که به طور کلی در مورد مجموعه داده‌هایی که در ارزیابی مالی یک پروژه مورد نیاز است و نحوه نصب نرم‌افزار کامفار و کار با آن را توضیح می‌دهد. طرح توجیهی، مطالعه‌ای است برای پاسخ...
1