نظام آموزش و پرورش

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع نظام آموزش و پرورش

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی

دانلود کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی
نظارت و راهنمایی آموزشی رشته‌ای از علوم آموزشی است که در تمامی جهان هم به لحاظ رشته‌ای علمی در دانشگاه‌ها و عرصه‌ای تخصصی در نظام‌های آموزشی جای خود را باز کرده است. کتاب نظارت و راهنمایی آموزشی اثر کارل گلیکمن نیز به همین موضوع پرداخته است. نظارت و راهنمایی آموزشی در عرصۀ بین المللی هم وفاقی...

دانلود کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر

دانلود کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر
جواد قاجار در کتاب مبانی و زیرساخت‌های آموزش هنر ، به یکی از مهم‌ترین و زیربنایی‌ترین ارکان آینده بهتر سرمایه‌گذاری اشاره می‌کند. نسل جوان، آینده‌ساز هر جامعه است و مهم‌ترین بخش در آینده‌نگری تعلیم و تربیت آنان مطابق با نیازها و واقعیات است و در همین راستا نقش و جایگاه آموزش و پرورش، تعلیم و تربیت...

دانلود کتاب یادگیری تیمی رقابتی

دانلود کتاب یادگیری تیمی رقابتی
در کتاب یادگیری تیمی رقابتی ، سید محمدحسن حسینی ضمن بررسی نقادانه دلایل ناکارآمدی سیستم‌های فعلی آموزش و تبعات مخرب آن‌ها در سطوح ملی و بین‌المللی، به آخرین مسائل و روش‌های تدریس در حوزه‌ی آموزش (زبان) پرداخته‌ می‌شود. مهم‌تر این‌که پس از تجزیه‌وتحلیل آخرین روش‌های تدریس که بر مبنای تعامل و بحث و...

دانلود کتاب آموزش و پرورش در مواجه با واقعیت افزوده و سکند لایف‌ها

دانلود کتاب آموزش و پرورش در مواجه با واقعیت افزوده و سکند لایف‌ها
امروزه تعاریف متعددی در فضاهای آکادمیک از هردو لفظ آموزش و پرورش ارائه میشود لذا با گذری از میان سخن بزرگان تاریخی بشر؛ در دالان این مفاهیم حرکت میکنیم. آموزش و پرورش را به من بسپارید، دنیا را اصلاح خواهم کرد. (تأتوی) اشتغال جوانان در فعالیت های همگرای مدرسه مانند: تکالیف شب، فعالیت های فوق برنامه...
1