نیمکره راست و چپ مغز

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع نیمکره راست و چپ مغز

دانلود کتاب چپ دست‌ها بدانند: چپ دستی، یک صفت مفید

دانلود کتاب چپ دست‌ها بدانند: چپ دستی، یک صفت مفید
هنگامه علی بیک و سید عبدالحمید انگجی ، یافته‌های علمی و به روز خود را در کتاب چپ دست‌ها بدانند: چپ دستی، یک صفت مفید با زبانی ساده و همه‌فهم بیان می‌کنند. در این اثر آرا و نظریات گوناگون در مورد منشأ چپ‌دستی بررسی و در فصلی مجزا به ویژگی‌های هوشی، اجتماعی، هنری و ذهنی چپ‌دست‌ها پرداخته می‌شود....
1