همگرایی در موبایل

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع همگرایی در موبایل

دانلود کتاب هم‌گرایی در تلفن همراه

دانلود کتاب هم‌گرایی در تلفن همراه
در کتاب هم‌گرایی در تلفن همراه تالیف علیرضا آل آقا ، با توجه به عناصر تشکیل دهنده‌ صنعت تلفن همراه، به نقش هر یک در تعامل با سایر اجزا پرداخته و خواهیم دید ظهور پدیده‌ هم‌گرایی، چگونه سبب نزدیک شدن بازیگران این صنعت به یکدیگر خواهد شد. امروزه نشانه‌ی جدیدی جایگزین E در خدمات الکترونیکی شده است....
1