واژه های شعری

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع واژه های شعری

دانلود کتاب فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی

دانلود کتاب فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی
کتاب فرهنگ ترکیبات ادبی و کاربرد مقایسه‌ای تعابیر توصیفی در شعر فارسی به قلم حیدر شجاعی ، مهم‌ترین، شایع‌ترین و شاید ارزشمندترین ترکیبات کاربردی شعرای برجسته‌ی ایرانی را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد. این کتاب علاوه بر وارسی فرهنگ کلمات ادبی به استفاده و قیاس این کلمات در شعر فارسی نیز...
1