پروتئین‎ های غذای دریایی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع پروتئین‎ های غذای دریایی

دانلود کتاب راهنمای پروتئین های مواد غذایی (جلد اول)

دانلود کتاب راهنمای پروتئین های مواد غذایی (جلد اول)
این کتاب راهنما، یک جلد همراه با نسخه ای اخیراً منتشر شده است و ویرایش دوم کتاب راهنمای هیدروکلوئیدها را به تفصیل شرح می دهد. در اصل هیدروکلوئیدها کربوهیدرات های کمپلکس هستند اما غالباً در اتصال با بعضی پروتئین ها در درون خود یا وابسته به ساختار اولیه می باشند. عملکرد آنها به منظور ایجاد بافت ویژه...

دانلود کتاب راهنمای پروتئین های مواد غذایی (جلد دوم)

دانلود کتاب راهنمای پروتئین های مواد غذایی (جلد دوم)
با پیشرفت سریع دانش موجود در ارتباط با تکنولوژی تولید محصولات غذایی ضروری است تا درک و شناخت کافی از شیمی اجزای پروتئینی تشکیل دهنده این محصولات را با توجه به خواص عملکردی آن ها فرا بگیریم. مطالب این کتاب برای دانشجویان علوم و صنایع غذایی و به ویژه دانشجویان گرایش شیمی صنایع غذایی مفید خواهد بود....
1