پرورش ماهی

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع پرورش ماهی

دانلود کتاب ماهیگیری حرفه ای

دانلود کتاب ماهیگیری حرفه ای
ورزش ماهیگیری باپیشرفت های فراوانی رو به رو شده است و با مرور زمان تجهیزات و لوازم جدیدی وارد بازار می شود اما مهم این است که چه طور می توان از این تجهیزات و لوازم به بهترین شیوه استفاده کرد. انتخاب خوب در خرید وسایل ماهیگیری خیلی مهم است و باید از افراد با تجربه نسبت به خرید لوازم ماهیگیری کمک...

دانلود کتاب راهنمای پرورش ماهی در قفس‌های پلی‌اتیلن شناور

دانلود کتاب راهنمای پرورش ماهی در قفس‌های پلی‌اتیلن شناور
کتاب راهنمای پرورش ماهی در قفس‌های پلی‌اتیلن شناور ترجمۀ سید مهدی میر حیدری ، مجموعه اطلاعاتی است که توسط سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل متحد FAO به عنوان راهنمای عملیات آبزی پروری در قفس‌های شناور HDPE منتشر گردیده است. کتاب راهنمای پرورش ماهی در قفس‌های پلی‌اتیلن شناور (Aquaculture Operation in...

دانلود کتاب آکواکالچر

دانلود کتاب آکواکالچر
کتاب آکواکالچر نوشته‌‌ی اسماعیل پورکاظم مشتمل بر مجموعه ای از مقالات علمی - آموزشی در زمینه پرورش آبزیان، آلودگی آب های سطحی و شیوه های تصفیه زیستی آن‌ها است. در این کتاب با توّجه به کمبود شدید آب در گستره‌ی سرزمینی کشور تلاش گردیده است که حداکثر بهره‌گیری از آب‌های سطحی و فاضلاب‌های خانگی تشریح...
1