کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کارشناسی ارشد رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی

دانلود کتاب فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان

دانلود کتاب فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان
کتاب« فرهنگ، هنر و ادبیات ایران و جهان» ویژه رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی به قلم مهرنوش غضنفری(1360) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود...

دانلود کتاب زبان تخصصی

دانلود کتاب زبان تخصصی
کتاب« زبان تخصصی» ویژه رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی به قلم آذرنوش غضنفری(1366) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر از پاسخ سوال...

دانلود کتاب نقد هنری و ادبی

دانلود کتاب نقد هنری و ادبی
کتاب«نقد هنری و ادبی» ویژه رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی به قلم فمهرنوش غضنفری(1360) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر از پاسخ...

دانلود کتاب فلسفه غرب و زیبایی شناسی

دانلود کتاب فلسفه غرب و زیبایی شناسی
کتاب« فلسفه غرب و زیبایی شناسی» ویژه رشته هنرهای پژوهشی و صنایع دستی به قلم فریماه فاطمی(1364) شامل مجموعه سوالات کنکور کارشناسی ارشد از سال 86 تا 94 میباشد. در بخش پاسخ‌نامه تشریحی این کتاب علاوه بر ذکر شماره فصل، صفحه و سایر جزئیات، درسنامه‌ای جامع پیرامون موضوع مورد سؤال ارائه می‌شود که به غیر...
1