کتاب دختری توی قاب pdf

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کتاب دختری توی قاب pdf

دانلود کتاب دختری توی قاب

دانلود کتاب دختری توی قاب
کتاب دختری توی قاب به قلم فهیمه احمدی ، دربردانده‌ی 7 داستان کوتاه جذاب و اجتماعی برای نوجوانان است که با بیانی دلنشین موضوعاتی متفاوت و خواندنی را روایت می‌کنند. داستان‌های کتاب حاضر هر کدام با موضوعاتی متنوع به بیان مسائلی اجتماعی که متناسب با گروه سنی نوجوان است، می‌پردازند. این اثر با...
1