کتاب چگونه جهان درون خود را بسازیم

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع کتاب چگونه جهان درون خود را بسازیم

🎧 دانلود کتاب صوتی سازگاری با تغییرات ناخواسته

دانلود کتاب صوتی سازگاری با تغییرات ناخواسته
ام جی ریان در کتاب صوتی برانگیزنده و مثبت‌، سازگاری با تغییرات ناخواسته به شما نشان می‌دهد که چگونه با رویدادی غیرمنتظره مواجه شوید و از آنچه آموخته‌اید برای نشاط و شادی بیشتر در زندگی، در عشق و در کار استفاده کنید. چرا که شما بیشتر از آنکه تصور می‌کنید، قابلیت بازگشت به وضعیت اول‌تان را دارید.
1