کمک های اولیه

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع کمک های اولیه

دانلود کتاب آموزش کمک های اولیه

دانلود کتاب  آموزش کمک های اولیه
یادگیری کمک‌های اولیه از یک کتاب راهنما یا یک دوره آموزشی، با آنچه در واقعیت اتفاق می‌افتد کاملاً مشابه نیست. اکثر ما در برخورد با «موارد حقیقی» دچار نگرانی می‌شویم. با مقابله کردن با این نوع احساسات، بهتر قادر به برخورد با موارد غیرمنتظره خواهیم بود. هر آنچه در توان دارید، انجام دهید علم کمک‌های...
1