تاریخ بیهقی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: مجموعه کتاب های تاریخ ترسناک، تاریخ روسیه تزاری، تاریخ انبیاء، تاریخ بیهقی به نثر ساده، تاریخ تکنولوژی، تاریخ حکومت پهلوی، داستان تاریخ حکومت پهلوی، کتاب تاریخ اردبیل، تاریخ بیهقی به نثر امروزی، خرید کتاب تاریخ بیهقی

کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد پنجم

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد پنجم کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد پنجم نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که به نقد و بررسی رویدادهای دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی در 30 جلد به نگارش درآمد که در طی جنگ‌ها و آتش‌سوزی‌های متداول در کشور ایران، از بین رفته و تنها شش جلد از آن باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است. بیهقی بیان... ادامه

کتاب تاریخ بیهقی

معرفی و دانلود کتاب تاریخ بیهقی کتاب تاریخ بیهقی به قلم مژگان شیخی یکی از آثار منتشر شده ذیل مجموعه‌ی «قصه‌های شیرین ایرانی»‌ است. نگارنده این اثر را با اقتباس‌ از کتاب مشهور ابوالفضل بیهقی،‌ به شیوه‌ای برای نوجوانان به تالیف درآورده که از دشواری متون کلاسیک به دور باشد. داستان‌های این مجموعه با وسواس و دقت ویژه‌ای انتخاب شده‌اند و شیرینی مطالعه‌ی آن تا مدت‌ها بر جانتان خواهد نشست. درباره کتاب تاریخ بیهقی: احتمالاً نام تاریخ... ادامه

کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد ششم

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد ششم کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد ششم نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که به نقد و بررسی رویدادهای دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی در 30 جلد به نگارش درآمد که در طی جنگ‌ها و آتش‌سوزی‌های متداول در کشور ایران، از بین رفته و تنها شش جلد از آن باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است. بیهقی بیان... ادامه

کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد هفتم

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد هفتم کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد هفتم نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که به نقد و بررسی رویدادهای دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی در 30 جلد به نگارش درآمد که در طی جنگ‌ها و آتش‌سوزی‌های متداول در کشور ایران، از بین رفته و تنها شش جلد از آن باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است. بیهقی بیان... ادامه

کتاب صوتی داستان بر دار کردن حسنک وزیر

معرفی و دانلود کتاب صوتی داستان بر دار کردن حسنک وزیر کتاب صوتی داستان بر دار کردن حسنک وزیر نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، روایتی فوق‌العاده و حیرت‌آور درباره‌ی اعدام آخرین وزیر سلطان محمود غزنوی است که به دستور سلطان مسعود غزنوی و به حکم خلیفه‌ی بغداد صورت گرفت. درباره‌ی کتاب صوتی بردار کردن حسنک وزیر: حسنک وزیر قسمتی از کتاب «تاریخ بیهقی» است، ابوالفضل بیهقی این شاهکار تاریخی را در طی 20 سال به نگارش درآورد تا بلکه بتواند روایتی معتبر از تاریخ معاصر... ادامه

کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد دهم

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد دهم کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد دهم نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که به نقد و بررسی رویدادهای دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی در 30 جلد به نگارش درآمد که در طی جنگ‌ها و آتش‌سوزی‌های متداول در کشور ایران، از بین رفته و تنها شش جلد از آن باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است. بیهقی بیان... ادامه

کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد هشتم

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد هشتم کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد هشتم نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که به نقد و بررسی رویدادهای دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی در 30 جلد به نگارش درآمد که در طی جنگ‌ها و آتش‌سوزی‌های متداول در کشور ایران، از بین رفته و تنها شش جلد از آن باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است. بیهقی بیان... ادامه

کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد نهم

معرفی و دانلود کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد نهم کتاب صوتی تاریخ بیهقی: جلد نهم نوشته‌ی ابوالفضل بیهقی، یکی از درخشان‌ترین و ماندگارترین کتاب‌های تاریخ ادبیات ایران است که به نقد و بررسی رویدادهای دوران سلطنت سلطان مسعود غزنوی می‌پردازد. درباره‌ی کتاب صوتی تاریخ بیهقی: تاریخ بیهقی در 30 جلد به نگارش درآمد که در طی جنگ‌ها و آتش‌سوزی‌های متداول در کشور ایران، از بین رفته و تنها شش جلد از آن باقی مانده و در دسترس ما قرار گرفته است. بیهقی بیان... ادامه

کتاب صوتی سوزیان: گزین گفتار تاریخ بیهقی

معرفی و دانلود کتاب صوتی سوزیان: گزین گفتار تاریخ بیهقی کتاب صوتی سوزیان: گزین گفتار تاریخ بیهقی نوشته‌ی علی بخشی، دربردارنده‌ی روایت‌هایی درباره‌ی تاریخ بیهقی است. درباره‌ی تاریخ بیهقی: کتاب تاریخ بیهقی در قرن پنجم توسط ابوالفضل محمد بن حسین بیهقی به نگارش درآمده است. این کتاب از دوران آفرینش انسان‌ها و تاریخ ایران و اعراب سخن می‌گوید. نسخه‌ی کامل این اثر ماندگار 30 جلد بود که امروزه فقط 6 جلد از آن باقی مانده است. مطالب ارائه شده در این 6 جلد... ادامه

کتاب آثار، تبار و تاریخ بیهقی

معرفی و دانلود کتاب آثار، تبار و تاریخ بیهقی کتاب آثار، تبار و تاریخ بیهقی، پژوهش و تحلیلی است در قالب یک دیالوگ و نه منولوگ. اما دیالوگی نوشتاری و نه گزارشی از مباحث یک یا چند میزگرد یا جلسه پرسش و پاسخ با چند کارشناس و تحلیلگر، بلکه پیش از هر چیز یک اثر حاوی دیالوگی نوشتاری است، حاصل شده از بارها تجدیدنظر که دیالوگ موتور محرکه آن است، نه تمام آن. عصر تاریخ‌نگاری ایرانیان از چه زمانی آغاز می‌شود؟ این همان پرسشی است که پس از یک بررسی... ادامه

1