فلسفه انتقادی

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع فلسفه انتقادی

کتاب صوتی پرتاب‌های فلسفه

معرفی و دانلود کتاب صوتی پرتاب‌های فلسفه کتاب صوتی پرتاب‌های فلسفه نوشته‌ی محمدمهدی اردبیلی، دربردارنده‌ی جستارهایی فلسفی – انتقادی است که از بحران‌ها و پرسش‌های جامعه امروز ایران سخن می‌گوید و به مفاهیم مختلف زندگی می‌پردازد. درباره کتاب صوتی پرتاب‌های فلسفه هر اندیشمند و فیلسوفی در مواجهه با زندگی و جهان پیرامون خود، تجربیات گوناگونی را پشت سر می‌گذارد و تبع آن دغدغه‌هایی در وی شکل می‌گیرند که آغازگر تفکر عمیق و به چالش کشیدن بسیاری... ادامه

کتاب صوتی خشونت: پنج نگاه زیرچشمی

معرفی و دانلود کتاب صوتی خشونت: پنج نگاه زیرچشمی اسلاوی ژیژک، متفکر نام‌آشنای اسلوونیایی، در کتاب صوتی خشونت: پنج نگاه زیرچشمی به ارائه‌ی تحلیلی فلسفی - جامعه‌شناختی از مفهوم خشونت پرداخته و ضمن این کار، در باب اقسام خشونت‌پرهیزی نیز نظراتی بدیع ارائه داده است. درباره کتاب صوتی خشونت: پنج نگاه زیرچشمی: اسلاوی ژیژک (Slavoj Žižek) را با عناوین گوناگونی می‌توان وصف کرد: فیلسوف سیاسی، نظریه‌پرداز ادبی، تحلیل‌گر سینما و ... . با این حال شاید یک... ادامه

کتاب صوتی فهم برشت

معرفی و دانلود کتاب صوتی فهم برشت والتر بنیامین، فیلسوف برجسته‌ی آلمانی‌زبان، در کتاب صوتی فهم برشت به ارائه‌ی تفسیری درخور و متمایز از کارنامه‌ی هنری برتولت برشت، نویسنده و شاعر بزرگ سده‌ی بیستم پرداخته است. درباره کتاب صوتی فهم برشت: «آهای آیندگان! شما که از دل گردابی بیرون می‌جهید که اکنون ما را بلعیده زمانی که از ضعف‌های ما سخن به میان می‌آورید یادتان باشد که از زمانه‌ی سختمان نیز چیزی بگویید» سراینده‌ی قطعه‌ی فوق، برتولت... ادامه

1