A Collection Of Short Stories From World Literature Celebrities

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع A Collection Of Short Stories From World Literature Celebrities

دانلود کتاب مجموعه داستان‌های کوتاه از مشاهیر ادبیات جهان

دانلود کتاب مجموعه داستان‌های کوتاه از مشاهیر ادبیات جهان
مرتضی شاهرخ همدانی در کتاب مجموعه داستان های کوتاه از مشاهیر ادبیات جهان ، داستان‌هایی کوتاه از سرشناس‌ترین نویسندگان جهان از جمله آلبر کامو، فرانتس کافکا، گابریل گارسیا مارکز،هاینریش بل و .. را ترجمه و گردآوری کرده است. درباره‌ی کتاب مجموعه داستان‌های کوتاه از مشاهیر ادبیات جهان (A Collection Of...
1