A Man with a Pigeon

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع A Man with a Pigeon

کتاب صوتی مردی با کبوتر

معرفی و دانلود کتاب صوتی مردی با کبوتر کتاب صوتی مردی با کبوتر رمانی شنیدنی به قلم نویسنده‌ی فقید فرانسوی و برنده‌ی جایزه‌ی گنکور، رومن گاری است. او در این داستان با زبانی هزل‌آمیز تشکیلات سازمان ملل متحد را به سخره گرفته است. گفتنی است که کتاب حاضر به قلم مترجم به نام کشورمان، لیلی گلستان به فارسی ترجمه شده است. درباره کتاب صوتی مردی با کبوتر: «یک روز زیبای سپتامبر هزار و نهصد و پنجاه و چند... حدود ساعت یازده صبح، قفس بزرگ شیشه‌ای... ادامه

کتاب صوتی مردی با کبوتر

معرفی و دانلود کتاب صوتی مردی با کبوتر کتاب صوتی مردی با کبوتر اثر رومن گاری به روایت رخدادی عجیب در نیویورک می‌پردازد، خبری عجیب از سوی خبرنگاران منتشر می‌شود. مرد جوانی در یکی از اتاق‌های ساختمان سی و دو طبقه سازمان ملل پنهان شده و نیمه شب‌ها هم‌چون اشباح در حالی که کبوتری در بغل دارد در راهروهای ساختمان می‌گردد. این مرد چه اهدافی دارد و همدستانش چه کسانی هستند؟ مردی با کبوتر (A Man with a Pigeon) از جمله آثار به نسبت مشهور رومن... ادامه

1