A weekend to change your life

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع A weekend to change your life

🎧 دانلود کتاب صوتی آخر هفته‌ای برای تغییر زندگی

دانلود کتاب صوتی آخر هفته‌ای برای تغییر زندگی
جوآن اندرسون در کتاب صوتی آخر هفته‌ای برای تغییر زندگی به زنان توصیه‌ها و راهکارهایی عملی ارائه می‌دهد تا با کشف واقعیت‌های خود و توانایی‌هایشان، زندگی‌ رضایت‌بخش، خلاق و مستقل برای خود بسازند. اندرسون (Joan Anderson) بعد از سال‌ها پرداختن به نیاز‌های دیگران در جایگاه یک مادر و همسر، یک سال را به...

دانلود کتاب آخر هفته‌ای برای تغییر زندگی

دانلود کتاب آخر هفته‌ای برای تغییر زندگی
جوآن اندرسون نویسنده‌ی پرفروش نیویورک‌تایمز در کتاب آخر هفته‌ای برای تغییر زندگی به زنان کمک می‌کند تا بتوانند واقعیت‌های خود و توانایی‌هایشان را بشناسند و زندگی هدفمند و خلاق برای خود بسازند. جوآن اندرسون (Joan Anderson) سال‌ها به پرداختن رفع نیاز دیگران در جایگاه یک مادر و همسر مشغول بود تا...
1