Ahmet Abakay

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Ahmet Abakay

کتاب آخرین حرف حوشانا

معرفی و دانلود کتاب آخرین حرف حوشانا روایتی دگرگون‌کننده از رازی سربه‌مهر... احمد آباکای در کتاب آخرین حرف حوشانا ضمن روایت داستان زندگی خود از رازی عجیب پرده برمی‌دارد و در این میان به مسائلی همچون کشتار جمعی ارامنه، و نقش جامعه‌ی عثمانی در جنگ جهانی می‌پردازد. این اثر روایت زندگی مادر نویسنده است؛ حوشانا، زنی که به مدت هشتاد و دو سال ارمنی بودن خود را از خانواده‌اش پنهان کرده بود... درباره کتاب آخرین حرف حوشانا: «می‌خواهم حرفی به... ادامه

۱