An Invitation to Philosophy

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Philosophy of history، The Quiddity Of The Philosophy Of illuminationism، The Consolations of Philosophy، Introduction to a Philosophy of Music، An Introduction to Philosophy، Mini philosophy a small book of big ideas، History of political philosophy، Understand political philosophy، The Philosophy of Samuel Beckett، Philosophy Of Religion

کتاب دعوت به فلسفه

معرفی و دانلود کتاب دعوت به فلسفه سیری جذاب در جهان بی‌کران دانش و حکمت... ویل دورانت، مورخ و متفکر فقید آمریکایی، در کتاب دعوت به فلسفه، با زبانی روشن و استوار و همه‌فهم، به توضیحِ ضرورت پرورش تواناییِ فلسفه‌ورزی در آدمیان پرداخته و ضمن این کار، برخی از مهم‌ترین آرای خود در باب مسائل بنیادین معرفت‌شناختی و متافیزیکی را، بیان داشته است. درباره کتاب دعوت به فلسفه «شاعری پس از آشویتس، بربریت و توحش است.» تئودور آدورنو (Theodor W.... ادامه

۱