Be coming a Writer

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Dare to be a great writer

کتاب نویسنده شدن

معرفی و دانلود کتاب نویسنده شدن کتاب نویسنده شدن نوشته دروتیا برند، راهنمایی گام به گام برای شروع به کار نویسندگی است و گره‌های روانی و فکری فراوانی را چه در تازه‌کارها و چه در کهنه‌کارها باز می‌کند. امروزه مشکلاتی که یک نویسنده دارد چه کهنه‌کار و چه تازه‌کار باشد، هیچ تفاوتی با سال 1394 که کتاب نویسنده شدن (Be coming a Writer) برای نخستین بار منتشر شد ندارد. این مشکلات به تکنیک‌های نویسندگی مربوط نمی‌شود بلکه مشکلات بنیادینی... ادامه

۱