Coniguration and change management process

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Coniguration and change management process

دانلود کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات

دانلود کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات
کتاب فرآیند مدیریت پیکربندی و تغییرات به آموزش نحوه‌ی طرح‌ریزی و چگونگی اجرا و اصول فرآیند مدیریت پیکربندی می‌پردازد. قطعا شما تاکنون با مشکلاتی که به هم ریختگی و سختی‌های ایجاد نظم در دارایی‌هایتان، ایجاد کرده است رو به رو شده‌اید. در محیط کاری و شخصی ممکن است با این موضوع برخورد داشته باشید....
1