Davidson Nicol

لیست کتاب‌های الکترونیکی مرتبط با موضوع Davidson Nicol

🎧 دانلود کتاب صوتی زن عقدی

دانلود کتاب صوتی زن عقدی
کتاب صوتی زن عقدی نوشته ابیوسه نیکول (Davidson Nicol) در مورد مردی است به نام آیایی که به اتفاق همسر صیغه‌ای‌ خود به نام آیو در شهرکی آفریقایی زندگی می‌کند. زندگی مشترک دوازده ساله آن‌ها که سه فرزند هم حاصلش بوده، علارغم کمبودها و سختی‌ها، با محبت و عشق دوجانبه می‌گذرد. اما این نظم با ورود یک هیئت...
1