Death

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوع Death

کتاب صوتی مرگ

معرفی و دانلود کتاب صوتی مرگ آیا راه گریزی از مرگ وجود دارد؟ این پرسشی‌ست که انسان‌ها در طول قرن‌ها در پی پاسخ به آن بوده‌اند و هر یک رویکردی مثبت و منفی نسبت به پایان زندگی داشته‌اند. تاد می در کتاب صوتی مرگ تلاش کرده تا براساس نظریات گوناگون فلاسفه قدیم و جدید، دیدگاهی جامع و قابل فهم در این باره ارائه دهد. درباره کتاب صوتی مرگ: این واقعیت که ما خواهیم مرد و مرگ می‌تواند در هر زمان و به هر شکلی اتفاق بیفتد، تمام وجوه... ادامه

1