Developing childrens emotional intelligence

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: The developing child

کتاب تقویت هوش هیجانی در کودکان

معرفی و دانلود کتاب تقویت هوش هیجانی در کودکان کتاب تقویت هوش هیجانی در کودکان، نوشته‌ی هلن مافی و شهناز بهمن در آغاز به شرح مفهوم هوش هیجانی می‌پردازد و ضمن اشاره به مزیت‌های برخورداری از این نوع هوش، روش‌هایی را برای توسعه‌ آن مطرح می‌کند. هوش هیجانی نیز مانند سایر ویژگی‌های شخصیتی بهتر است که از سنین پایین‌تر تقویت شود. درنتیجه این کتاب راهنمایی کاربردی برای تمام کسانی است که در ارتباط مستقیم‌ با کودکان‌اند. درباره‌ی کتاب تقویت هوش هیجانی... ادامه

1