Edward St Aubyn

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Edward P Jones، Simone St James، Edward morgan Forster، Edward Carey

کتاب خبر بد

معرفی و دانلود کتاب خبر بد ادوارد سنت ابین در کتاب خبر بد، جلد دوم از مجموعه‌ی پنج‌جلدی پاتریک ملروز، به ادامه‌ی داستان زندگی پاتریک، این جوان اشراف‌زاده‌ی معتاد و درهم‌شکسته می‌پردازد و سفر اجباری او را به آمریکا روایت می‌کند. پاتریک پس از مرگ پدرش به منهتن می‌رود تا خاکستر او را به انگلستان بازگرداند، اما در آنجا درگیر اتفاقاتی می‌شود و کشمکش‌ها و تنش‌های درونی‌اش شدت بیشتری می‌گیرد. برمبنای این رمان تحسین‌شده یک سریال... ادامه

1