Finding Sky

معرفی کامل کتاب و دانلود رایگان یا خرید کتاب‌های صوتی یا PDF مرتبط با موضوعات: Sky Raiders، Just Under the Sky

کتاب به دنبال اسکای

معرفی و دانلود کتاب به دنبال اسکای کتاب به دنبال اسکای نوشته‌ی جاس استرلینگ، کتاب اول از مجموعه بندیکت‌ها، درباره‌ی دختری است که در روز ورودش به شهری به اسم ریکنریج آمریکا، در دنیای اسرارآمیزی قرار می‌گیرد که از کودکی‌ درآن نهفته است و او را به سوی هیجان و رنگ‌های تازه هل می‌دهد. در بخشی از کتاب به دنبال اسکای (Finding Sky) می‌خوانیم: وقتی ماشین ایستاد و صدای موتور ساکت شد، از کابوس قدیمی‌ام بیدار شدم. سرم به پشتی صندلی فشرده شده... ادامه

۱