Gerardus Mercator

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Gerardus Mercator

🎧 دانلود کتاب صوتی گراردوس مرکاتور

دانلود کتاب صوتی گراردوس مرکاتور
کتاب صوتی گراردوس مرکاتور اثر آن هاینریش از مجموعه شخصیت‌های تاثیرگذار به روایت زندگی جغرافی‌دان و فیلسوف اهل بلژیک می‌پردازد. گراردوس مرکاتور (Gerardus Mercator)، جغرافی‌دان قرن شانزدهم در سال 1512 میلادی در روپلموند، در منطقه فلاندر متولد شد. او در دوره‌ای از کشمکش‌های مذهبی می‌زیست و برای مدتی...
1