Him With His Foot In His Mouth

کتاب‌های الکترونیکی یا کتاب‌های صوتی مرتبط با موضوع Him With His Foot In His Mouth

🎧 دانلود کتاب صوتی وقتشه ساکت شی

دانلود کتاب صوتی وقتشه ساکت شی
کتاب صوتی وقتشه ساکت شی اثر سال بلو ، به روایت زندگی مرد سالخورده‌‌ای می‌پردازد که قصد یافتن یک زن و عذر‌خواهی از او به دلیل بی‌احترامی در دوران جوانی را دارد. پیرمرد به بهانه‌ی عذرخواهی بابت آن حرف نا‌به‌جا و در خلال نامه از حال و روز خودش و وضعیت زندگی‌اش صحبت می‌کند. این کتاب صوتی به صورت مشترک...

دانلود کتاب وقتشه ساکت شی

دانلود کتاب وقتشه ساکت شی
سال بلو ، نویسنده برنده جایزه ادبی نوبل در کتاب وقتشه ساکت شی حکایت مردی سالخورده‌ای را روایت می‌کند که قصد یافتن یک زن و عذر‌خواهی از او به دلیل یک بی‌احترامی در دوران جوانی را دارد. شخصیت اصلی داستان وقتشه ساکت شی (Him With His Foot In His Mouth)، رنجی را بر خود هموار می‌کند که یادآور رنج...
1